Dra. Rafaela Santos: "todos podemos ser resilientes"

rafi-y-tintinDra. Rafaela Santos y mujeres para nuevos tiempos: "todos podemos ser resilientes"

 

Dra. Rafaela Santos: "todos podemos ser resilientes" .